Bedafs Hofke- Maashorst - Bedafs Hofke 2020

Bedafs -Hofke
Paul en Geertje van Rosmalen

Karperdijk 3
5406 PH Uden
tel: +31640455105
b.g.g. +3162376829
Title
Ga naar de inhoud

Bedafs Hofke- Maashorst

Omgeving
Natuurgebied Maashorst is een 4000 hectare groot min of meer aaneengesloten landschapspark dat zich uitstrekt over het gebied van de gemeenten Oss, Landerd (met de plaatsen Schaijk en Zeeland), Bernheze (met de plaatsen Nistelrode en Heesch) en Uden. Een bezoekerscentrum bevindt zich bij de buurtschap Slabroek bij Nistelrode.

Het gebied bestaat uit een aantal verschillende landschapstypen: naaldbos, vaak op vastgelegd stuifzand, een viertal verspreide heidevelden (samen zo’n 200 ha groot), enkele vennetjes, modern landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen.
Er is een aantal wandelingen in het natuurgebied uitgezet. De meeste vertrekken vanuit het Bezoekerscentrum Slabroek. Het gebied wordt doorkruist door veel fietspaden, zoals het Slingerpad dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Uden. Rondom het natuurrijke kerngebied bevindt zich een schil met recreatiebedrijven. Inclusief de schil beslaat de oppervlakte van het gebied circa 40 km².

Bedafs Hofke /  WSP vof 2020
Terug naar de inhoud